Fanfaronada błyskotliwości

Pielęgniarki z CZD wykazały się rzadko spotykaną dziś w Polsce zbiorową odwagą i solidarnością. Niestety reakcje na dzisiejsze zakończenie strajku są kolejnym zwiastunem kompletnej umysłowej atrofii na tzw. polskiej lewicy.

Continue reading “Fanfaronada błyskotliwości”